Zprávy z petičního výboru 28.9.2020

Vážení sousedé,

protože se blíží Senátní volby i na Praze 9 a jsme svědkové toho, že se téma sportovišť v areálu SK Prosek zneužívá jako volební téma, rozhodli jsme se k tomu za petiční výbor vyjádřit.

Jsme vděčni všem kandidátům, kteří použili téma areálu SK Prosek ve své kampani, protože se o tomto problému dozvědělo zase více lidí. Ale přeci jen bychom rádi oddělily skutky od slibů. Proto za petiční výbor vyjadřujeme veřejnou podporu dvěma kandidátům (v abecedním pořadí):

Davidovi Pavlátovi (ČSSD) – je přímo členem petičního výboru a věnoval spoustu svého volného času petici proti zástavbě areálu SK Prosek. https://www.davidpavlat.cz/

Davidovi Smoljakovi (STAN) – našemu současnému senátorovi, který se nás hned na začátku zastal, byl přítomen i několika veřejných projednání a když jsme potřebovali pomoct, vždy nám věnoval svůj čas. https://www.davidsmoljak.cz/

Za petiční výbor,

Milan Balahura

Schůze 7.9.2020 ZRUŠENÁ!

Vážení přátelé, příznivci klubu SK PROSEK i členové oddílů,pondělní prezentace k záměru rekonstrukce našeho sportovního areálu se bohužel odkládá. Důvodem je kontakt člena realizačního týmu s osobou, která byla pozitivně testována na Covid-19. I když zatím nebyl nikdo další následně pozitivně testován, zdraví nás všech je na prvním místě. O náhradním termínu budeme neprodleně informovat. S pozdravem, SK PROSEK PRAHA Lovosická 559/32, 190 00, Praha 9 IČ: 00539601

Zprávy z petičního výboru 31.8.2020

Vážení sousedé,

v návaznosti na červencové jednání s radním Šimralem vedení SK Prosek oslovilo petiční výbor s prosbou o pomoc. Potřebují investice do rekonstrukce a rozšíření svého sportovního areálu, které mohou uskutečnit pouze změnou územního plánu a výstavbou na svých pozemcích. Uvědomují si, že počáteční snaha to vše prosadit ve spolupráci s politickou reprezentací a bez vědomí obyvatel Prahy 9 a Prahy 18 nebyl správnou cestou, proto se obracejí na nás s prosbou o pomoc. My jsme souhlasili s tím, že jim pomůžeme zorganizovat debatu v areálu SK Prosek, kde představí svou vizi. Pokud budou vyslyšeny názory občanů, zapracují se námitky sousedů, budou jasné garance, že jejích sliby budou dodrženy, začneme se bavit o schválení územního plánu v této lokalitě.

Rozumíme tomu, že SK Prosek potřebuje investice do svého areálu, ale vše musí proběhnout ve spolupráci se sousedy, kteří mají právo mluvit do toho, jak bude vypadat jejích okolí.

Zároveň po nich budeme chtít garance toho, že všechny spolky, které jsou součástí SK Prosek, budou moci pokračovat a budou mít zajištěné místo v areálu SK Prosek. Stejnou garanci budeme požadovat pro Fotbalovou akademii, aby na území Prahy 9 zůstal zachován i nízkoprahový sport, jakým je fotbal.

Pokud vám není budoucnost areálu lhostejná, přijďte 7. září od 18:30 na veřejnou prezentaci a následnou diskuzi o budoucnosti areálu SK Prosek.

Návrh SK Prosek, o kterém budeme diskutovat

Za petiční výbor,

Milan Balahura

Zprávy z petičního výboru 16.7.2020

Vážení sousedé,

ve čtvrtek 16. 7. 2020 se konalo krátké jednání na Magistrátu za účasti radního pro školství a sport Víta Šimrala, senátora Lukáše Wagenknechta, zástupců Prahy 18, Prahy 9, SK Prosek a petičního výboru. Na jednání se probírala budoucnosti areálu sportovního klubu SK Prosek. O plánovaných změnách areálu se vyslovila i naše petice Nový Prosek, kterou se zabývalo 25. 5. 2020 i zastupitelstvo HMP a k řešení vzniklé situace byl nakonec pověřen radní pro sport Vít Šimral.

Důležité body jednání

  • Radní Šimral se seznámil se stavem věcí a navrhl, aby SK Prosek pozemek s hřištěm převedl zpět do majetku hl. města Prahy. Dále představil i další možnosti pomoci SK Prosek např. využití dotačních programů na rekonstrukci areálu, samofinancování výstavby nového areálu přímo sportovním klubem SK Prosek za pomoci soukromého investora, realizace investic souvisejících s požadavky školských zařízení atd.
  • Místopředseda sportovního klubu SK Prosek primární návrh radního pro školství a sport Víta Šimrala převést areál zpět do majetku Hl. města Prahy odmítl a stručně přestavil některé další možnosti budoucího využití sportovního areálu.
  • Zastupitel MČ Praha 18 O. Deutsch navrhl vypracování čtyřstranného memoranda ve kterém by se účastníci MHMP, MČ Prahy 18, MČ Prahy 9 a SK Prosek zavázali společnému postupu na finanční pomoci areálu SK Prosek. Dále upozornil na to, že granty nejsou nároková záležitost a SK Prosek na ně nemusí dosáhnout.
  • Radní Vít Šimral prohlásil, že návrh zastupitele O. Deutsche považuje za nerealizovatelný s tím, že nemůže upřednostnit SK Prosek před ostatními kluby, protože by musel časem tuto výhodu poskytnou i dalším pražským sportovním klubům.
  • Zástupce petičního výboru Milan Balahura vyzval zástupce SK Prosek k organizaci debat s občany, kteří bydlí v sousedství areálu. Petice ukázala, že si lidé nepřeji dozvídat o změnách pozdě, kdy už politici o všem rozhodli za jejich zády, proto je potřeba, aby SK Prosek zvolil jiný postup a začal s občany obou městských části o svých plánech komunikovat.
  • Senátor Wagenknecht vyjádřil své uspokojení, že se konečně vytvořil základ spolupráce mezi Magistrátem hl. m. Prahy, sportovním klubem, MČ Praha 18 a Praha 9 a petenty – zástupci občanů. Doufá, že se povede nalézt finance pro investice do záchrany sportovního areálu.

Závěry ze schůze jsou následující:

Místopředseda sportovního klubu SK Prosek Viktor Furman v průběhu září letošního roku připraví pro občany v sousedství areálu noviny a veřejnou prezentaci budoucnosti sportovního klubu, kde sdělí všechny možnosti revitalizace klubu včetně návrhu finančního zajištění a na základě připomínek občanů připraví návrh revitalizace areálu do dalšího jednání na MHMP.

Olaf Deutsch

Zápis z 17. jednání Výboru pro územní rozvoj, ze dne 12. 5. 2020

612/2019
Petr Zeman: Mám zde žádosti o přerušení, dochází zde k nějakým jednáním.
Tomáš Portlík: Prosím o přerušení z mnoha důvodů. Z hlediska žádosti je ten případ téměř obdobný jako Ladronka. Tady není na druhé straně investor, ale sportovní kluby, které nemají shodu v tom, jak by chtěli pokračovat. Na udržení sportoviště nebudou mít dostatek prostředků, část sportoviště by chtěli zachovat a část určit k výstavbě. Určitou logiku to má, ale jsou to sportovní plochy a neumíme se s tím příliš vypořádat. Ploch pro sport je relativně málo. Zároveň pokud tomu nedáme nějaký drive, že buď město je vlastníkem, nebo se dohodne se stávajícími provozovateli, kluby, investory, budeme svědky toho, že za 10 let naši kolegové budou řešit skomírání ploch, někde někdo bude zkoušet stavět hotely a mohou se dít věci, které nebude mít město relativně pod kontrolou, přestože může. Proběhlo jednání s představiteli Prahy 9 a Prahy 18. To území je z menší části na Praze 9, z větší části na Praze 18. Jednání se účastnili také zástupci sportovních klubů a radní Šimral. Příští týden jde do ZHMP petice. Snad se v rámci petice někam posuneme, chtěl bych poprosit, aby se radní Šimral za sport vyjádřil, co je v rámci své gesce schopen udělat. Určitě k nějaké dohodě bude muset dojít. Pokud s tím nebudeme dělat nic a neodhlasujeme to, občané nám asi zatleskají, nicméně neřešíme budoucnost sportoviště. Možná zde může dojít ke spolupráci Prahy 18, Prahy 9 a hl. m. Prahy. V tomto případě bychom podle mě měli sílu to společně zvládnout. Možná i sportovní kluby by se mezi sebou dohodly. Stává se z toho bohužel politika. Bohužel z hlediska sportu a toho území to nejsou pro charakter území věci, které by byly žádoucí. Pokud by bylo možné, aby pan radní Šimral v bodě petice na ZHMP shrnul tuto část debaty a dal za sebe náměty, co je ochoten jako hl. m. Praha spustit. Vyjádřit se mají i MČ a pojďme to dát dohromady. Nechci zde zdržovat, ale myslím si, že principiálně pokud bychom dokázali tento případ rozlousknout a dát mu i pro město nějaký finančně udržitelný směr, řadu jiných případů i své politické následovníky debatě ušetříme. Má tedy smysl se tomu věnovat a přerušit to přinejmenším do doby projednání petice, mohlo by být ale i delší. Dohody budou obtížné a komplikované. Má ale smysl se o ně pokusit.

Petr Zeman: Souhlasím a navrhuji přerušení, ale jsem zde negativně naladěn, nečekejte tedy ode mě moderaci toho území. Ta změna je podle mě ale špatně.

Tomáš Murňák: Mám poslední informace od pana Víta Šimrala, že jednání nedopadá dobře. Navrhuji určitě zamítnutí.

Tomáš Portlík: Do ZHMP jde ale petice, mluvil jsem zrovna o politickém strkání hlavy do písku, přerušení dává smysl. ZHMP je výboru nadřazeno a petici tam zahrnutu máme, to přerušení o to víc dává smysl. Nejde pouze o problém těchto MČ, v rámci tohoto bodu ZHMP bychom to měli projednat a příště případně můžeme zamítnout. Bylo by netransparentní se k tomu nevyjádřit. Je třeba to v rámci bodu petice projednat
ze všech stran. Je to důležité.

Ondřej Lněnička, MČ Praha 18: Byl bych velice rád, kdybychom tuto věc, jak zde zazněla, podpořili v té části, kde by se přerušila, aby se našlo to řešení. Já jsem u těch jednání byl a to řešení je dáno. Jde o sport a je to velmi citlivé téma. Paradoxně skrze územní plánování má být řešeno něco, co je tak těžké uchopit. Mrzí mě, že pan Murňák říká, že jednání nedopadají dobře. Přesně před týdnem jsem s panem radním Šimralem byl na obhlídce areálu a z jeho úst nám bylo přislíbeno, že přijde s řešením a přijde s ním v červnu a že nemůže předcházet řešení skrze výbor územního plánování předtím, než se k tomu on postaví ze strany sportu. Pokud jde o tu věcnou část, problém spočítá primárně v tom, že zde máme 30 let starou halu, je to největší spolek na území naší MČ a my ho podporujeme. Pokud se podaří najít zdroje jinde, podnět padá. Nechceme ale dostat věc do otázek, jestli má větší právo cvičit pětiletá gymnastka, která se nevejde do té haly a je členkou toho klubu. To jste v desítkách až stovkách malých děvčat. Nebo to mají být fotbalisté, kteří jsou v nájmu toho areálu? Ten problém je ve financování. Dokonce chceme dotlačit sportovní klub k tomu, aby se sportoviště stalo veřejným, a to až tak, že by polovina byla převedena na hl. m. Prahu, pokud zafinancuje výstavbu té haly. Pak se areál vůbec nezmění. Letňany na to rozpočtové prostředky nemají, z našeho rozpočtu dáváme víc peněz než hl. m. Praha. Třeba tento klub podporujeme pravidelně 250 000 Kč. Pokud zavřeme cestu rovnou, areál tam zůstane a dožije a dopadne jako hřiště na Střížkově, z něhož vzniklo vrakoviště. Tu veřejnou podporu si na sebe musí vzít hl. m. Praha, protože soukromá investor těžko půjde do takové lokality, která mu to nikdy nevrátí. Shrnu-li to, jak to říkal pan radní Šimral, že tím chtěl vzbudit diskusi. Uzavřeme diskusi tím, že najdeme řešení.

Petr Zeman: Souhlasím s přerušením, my dáváme pouze doporučení z územního hlediska, tento výbor si ale vybudoval vážnost tak, že v ZHMP jsou jeho doporučení respektována.

Radomír Nepil: Vidím zde vzdálenější paralelu v tom, co se stálo na Praze 11, tam pan radní také slíbil řešení, poklepal na základní kámen a areál potom nechal na holičkách. Horko těžko se hledala podpora a konsensus na hl. m. Praze. Nejde o první zásek pana radního. Dokonce jsem slyšel, že na veřejném jednání prohlásil, že sport pro něj není priorita. Pokud to necháme ve vzduchoprázdnu, je to to nejhorší řešení. Přimlouvám se za přerušení, řekněme si to při projednání petice na ZHMP a vraťme se k tomu tedy za měsíc.

Petr Zeman: Řešme zde věc z hlediska územního rozvoje, ne z hlediska politického přesvědčení.

Tomáš Portlík: K tomu by došlo, kdybychom to nepřerušili a pustili pak tu petici. Poslední citace pana Šimrala na jeho Facebooku je: „Každopádně budeme za udržení fotbalového hřiště v tomhle prostoru bojovat, jak jen to půjde. Z naší strany je limitem především rozpočet, i v této části Prahy budeme muset stavět školy, které tu zásadně chybí.“ To je všechno svatá pravda, ten výrok se dá podepsat, musíme ale najít shodu ve chvíli, kdy máme prostor k jednání se zástupci sportovních klubů a městskými částmi. Musíme najít smysluplné řešení. Myslím si, že jsme schopni takovou dohodu udělat, přinejmenším je naší povinností se o to pokusit tak, aby byl veřejný zájem naplněn. Pojďme si říci, co je k tomu, kdo schopen udělat a pak to projednejme na výboru znovu.

Radomír Nepil: Chtěl bych se omluvit za drobnou faktickou nepřesnost, ten výrok říkal pan zastupitel Kos z Pirátské strany. Nerad bych panu radnímu tento výrok přiřknul a budu respektovat to, co jste říkal o té politice.

Hlasování o přerušení do příště Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1

Zdroj: https://www.praha.eu/public/e3/8b/fd/3127283_1082524__17_VURM_zapis_finalni_verze.pdf

Zprávy ze Zastupitelstva 21.5.2020

Vážení sousedé,

všem děkuji za dnešní osobní účast a také všem, kteří podepsali naší petici!

Zároveň chci za petiční výbor poděkovat Petru Zemanovi – předsedovi Výboru pro územní plán; Tomáši Murňákovi – místopředsedovi Výboru pro územní plán; Ladislavu Kosovi – předsedovi sportovní komise, Anetě Heidlové – zastupitelce za Piráty, Vítu Šimralovi – radnímu pro školství a sport, Tomáši Portlíkovi – místostarostovi Prahy 9, senátorovi Davidu Smoljakovi a samozřejmě senátorovi Lukáši Wagenknechtovi. Dále Ondřeji Miffkovi a všem zastupitelům za Zdravé Letňany, kteří za nás bojovali v Letňanech. Určitě všechny vyjmenovat nejde, protože to byla opravdu kolektivní práce!

Milan Balahura

P.S. 9.června by to měl potvrdit výbor pro územní plán a poté je potřeba, aby naší politici našli udržitelné řešení pro sportovní areál. Petiční výbor jim bude samozřejmě nápomocen!

Roman Suttner: Areál je srdeční záležitost!


Dobrý den pane Portlíku,
na Proseku bydlím od roku 1974 a jsem skalní volič ODS. Prošel jsem celou fotbalovou a sportovní historiíí a chvíli se v jednom týmu sešel s Ondrou Lněničkou.

Můj syn i dcera v tomto areálu hrají jeden fotbal a druhý tenis.

Na Proseku bydlí cca 17000 obyvatel, Viktor Furman, Ondra Lněnička, Karel Kapr zde nežijí tudíž jim je situace na Proseku úplně lhostejná!!!

Pro nás Prosečáky je ten areál srdeční záležitost,něco co v případě zástavby už nikdo nikdy nevybuduje!!!!

Celá západní Evropa včetně USA, se snaží budovat sportoviště a dostat děti z domovů od televize ven.,Vy chcete jít opačnou cestou zničit a zastavět.

Pokud vím, tak sportovní areál Kompresory byl zdarma na SK Prosek převeden s tím, že se dál bude rozvíjet.

Bylo by dobré, kdyby jste si přečetl jejich stanovy, kde se bijí v prsa a chvíli to na mě dělalo dojem, že jsou bohové sportu. Nikde ani zmínkou nic o tom, že se areál prodá developerovi a úzká skupina lidí na tom zbohatne!!!

Nepřijde vám divné, že voličů ODS se musí zastávat funkcionáři ČSSD??

Napadáte tady pana Balahuru a já bych spíš řekl, že sklízíte co se snažíte zasít….

Vaší povinností a k tomu vám dali voliči Proseka mandát je areál zachránit a zachovat!!!

Ondřej Miffek: Pohled z Letňan

Vážení sousedé, předkládáme vám nefiltrovaný pohled z Letňan, tak jak jej zachytil Ondřej Miffek, který se kauze sportoviště věnuje o roku 2018.Originál byl otištěn na FB stránce Nový Prosek v diskuzi

Protoze se nam ta diskuse ponekud rozpadla a panove z ODS si radi hry na pravdu, tak si pojdme tech par pravd rict, protoze ta snaha posunout problem nekam jinam je opravdu enormni. Jo a bude to dlouhe, tak komu se nechce dlouho cist, tak at radeji ani nezacina  

1) Opravdu jde o sport?

Tema zastavby teto lokality jsem poprve zaregistroval uz pred poslednimi volbami v roce 2018. Tehdy na letnanskou radnici dorazil (nutno podotknout ze spatne podany) podnet na zmenu uzemniho planu ze sportoviste na geckovou zastavbu. Tak rychle jak dorazil, tak take odesel, protoze minule vedeni radnice se jim odmitlo zabyvat. Na cele teto veci je ale zajimave, ze tehdy soucasti podnetu nebyla zadna argumentace zachranou sportovist, havarijnim stavem haly, nedostatkem kapacit apod. … proste to byla jen zmena uzemniho planu bez cehokoliv dalsiho. Pokud by skutecne panum Kaprovi a Furmanovi slo o pribeh, ktery zacali prezentovat az po volbach, bezpochyby by s nim prisli uz pri prvnim podani a stejne tak by statecni bojovnici za zachovani sportu bojovali uz tehdy … jenze vazba panu Kapra a Lnenicky se obnovila az po volbach 2018

2) Je opravdu Praha 9 tak zasadne proti?

V navaznosti na predchozi bod je potreba uznat, ze se zmenou popsanou v predchozim bode zadatele neuspeli ani na devitce. Ono pred volbami by se k necemu takovemu prihlasil opravdu jen silenec. Muzeme sice spekulovat o tom, kdo panum z SK Prosek poradil zmenu strategie, ale pribeh byl vymyslen hezky. Cast pozemku, ktera spada do katastru na Praze 9 se nezastavi a do toho, co chce Praha 18 preci nemuzeme mluvit, to je jejich vec. Zmena stanoviska z pozitivniho na nulove ci neutralni navic nema na rozhodovani prazskych organu zadny vliv (tam by mel vliv jen negativni postoj). To je samozrejme pravda jen castecna. Nositelem projektu na Praze 18 je samozrejme Ondrej Lnenicka. On byl tim, kdo cele tema tlacil, kdo ho predlozil na jednani Rady (ackoliv gesci uzemniho planu ma jiny clen Rady), kdo od zacatku prohlasoval, ze jine reseni neni (jakemukoliv jinemu se vysmival, nez pochopil, ze tudy cesta nepovede). Problem je samozrejme v tom, ze Ondrej Lnenicka je pres radu animozit protege Tomase Portlika, ktery ho pred volbami 2018 hodne na silu protlacil do letnanske ODS a ktery je jeho stranickym „podrizenym“. Pokud by predseda prazske ODS opravdu chtel, aby lide z jeho organizace neprosazovali podobne veci, jiste by to umel zaridit at jiz zmenou nazoru takoveho cloveka, nebo sice dalsim prosazovanim, nikoliv vsak pod znackou ODS.

3) SK Prosek jsou stovky sportovcu

Malokdo asi tusi, co vlastne SK Prosek je. I kdyz muzeme mluvit o stovkach sportovcu, pohledem do Stanov spolku zjistime, ze SK Prosek jsou ctyri fyzicke osoby, ktere SK Prosek ridi jako samoderzavi. Tyto ctyri osoby rozhoduji o vsech podstatnych vecech SK Prosek vcetne majetkovych zalezitosti, ze svych funkci jsou neodvolatelni, zaroven je nikdo nevoli, protoze proste ve svych funkcich byli, jsou a budou a vedeni SK Prosek se muze rozsirit pouze s jejich souhlasem. Tak demokraticke a transparentni vedeni snad nemel ani obyvakovy Usvit Tomia Okamury. Realne se tedy mohou ty stovky sportovcu postavit treba na hlavu, ale pokud se ti ctyri predstavitele vedeni SK Prosek na necem dohodnou, bude to tak a clenove s tim nemohou nic udelat, protoze neco jako valna hromada ci clenska schuze proste neexistuje. Proto neni divu, ze rada sportovcu se o zameru se zmenou uzemniho planu dozvedelo az ve chvili, kdy se proti nemu zvedla vlna odporu verejnosti.

4) Pomuzeme sportovcum Odhledneme od hry, kdy se ODS bude snazit utlouct zejmena Piraty tim, ze nechteji podporovat sport, protoze to je politika a kdyz tu hru nekdo neumi hrat, je to ve finale jeho problem. Nicmene uz ted je jasne, ze cast sportovcu proste ostrouha. Velikost sportoviste se zmensi na polovinu az ctvrtinu, takze nekteri sportovci proste smulu mit budou. Ale co ti ostatni? Ti budou v pohode? Ne tak docela. Ze strany SK Prosek zaznivaji informace o tom, jak stavajici hala nestaci a nevyhovuje a je v havarijnim stavu. Tezko si sice predstavit, ze hala na jejiz zatepleni ziskal SK Prosek celkem nedavno dotaci na castecne zatepleni, je v havarijnim stavu, ale to zanedbejme, stejne tak jako ze po Praze slouzi rada sportovist v mnohem horsim stavu a porad slouzi. Pokud dnes SK Prosek rika, ze resenim je prodej pozemku a vystavba nove haly, hned nekolikrat si protireci. Zmena uzemniho planu je dlouhodoby proces, ktery trva roky. Dokud se nezmeni uzemni plan a nepodari se zajist uzemni rozhodnuti (coz by take nebylo nic snadneho), tak zadny investor nezaplati za pozemky trzni „stavebni cenu“. Pak je jeste potreba tu halu take naprojektovat, ziskat uzemni a stavebni rozhodnuti a halu postavit … suma sumarum klidne deset let. SK Prosek tedy tlaci na pilu kvuli reseni, ktere nejenze neni aktualni, ale nemuze ani vyresit situaci, kterou SK Prosek popisuje, tedy havarijni stav (hala v havarijnim stavu tezko bude fungovat iks let). Pokud je pravda, co SK Prosek rika, pak tedy bude nutne v kratke dobe stavajici halu uzavrit, zde pusobici kluby bud zaniknou, ci se presunou a predstava, ze se do nejake nove haly vrati za pet ci deset let je samozrejme naivni. Takze co vlastne ma ta nova hala zachranit? Stavajici kluby a sportovce? Tezko. S tim ale souvisi jeste jedna vec, kterou pan Furman na prezentaci v Letnanech neumel vysvetlit … pokud dnes SK Prosek nema penize na rekonstrukci stavajici haly, kde vezme penize na udrzbu, opravy a po case nutne investice do nove haly? Samozrejme jedine tak, ze tuto halu vyuzije pro komercni ucely … ale to uz nam zase trochu koliduje se zajmy stavajicich sportovcu … protoze stejne tak zaznelo, ze nova hala je potreba, aby se do ni vsechny stavajici vnitrni sporty vesly, takze te volne kapacity moc nebude. Fakticky je to samozrejme zacarovany kruh, ktery nema reseni a ktery jen potvrzuje, jak pribeh zadatelu o zmenu uzemniho planu stoji na vode. Jako perlicku pak lze uvest operovani fiktivnimi 160 miliony nakladu, ktere si nejen Ondrej Lnenicka nasledne bere jako palici na nazorove oponenty. Samozrejme jde postavit sportoviste za takove penize, dokonce i mnohem draz … ale pokud se budeme bavit racionalne (a prikladu je nejen u nas hodne), poridit se to da i za polovinu te castky, stejne jako je treba mozne usetrit tim, ze se opravi stavajici hala a k ni se pristavi druha. Vsechno jde, ale tady je proste potreba sokovat castkou, kterou logicky nikdo nechce dat (a tady uz nezalezi na tom, ze je nechce dat nepruhledneme vedeni SK Prosek). Neni to nic jineho, nez hra na to, aby se prosadilo developerske reseni. Samozrejme by se take dalo spekulovat o tom, ze tech 160 mil. je zamerne nadsazena castka z jinych duvodu, ale to uz by opravdu byla cista spekulace, stejne jako suskandy (ty ma rad zejmena Ondrej Lnenicka) o tom, kdo za celym projektem stoji, kdo komu kolik dluzi, ktery nepritel statu se tvari jako pritel, ze tohle je protisluzba resici ten dluh a ktery developer to nakonec postavi … ono je to totiz ve finale uplne jedno. Pravda je v tomto pripade jen jedna … ackoliv se sermuje horentnimi sumami, havarijnimi stavy, kapacitami apod., realna cisla ci posudky nikdo na stul nedal, coz by clovek u takoveho projektu tak nejak cekal. Argument, ktery neni podlozen fakty, cisly a doklady, pak neni argumentem.

5) Pomoz sportovcum, zachranis Svet

Ondrej Lnenicka, Tomas Portlik a rada dalsich cely problem zuzili pouze na to, ze je potreba pomoc sportovcum. Chce verit, ze alespon nekterym jde opravdu o pomoc sportu a sportovcum. Nicmene sport se stal jen zastupnym pribehem, protoze bez „zachrany sportu“ by neexistovala kryci historka ke zmene uzemniho planu. Nutno dodat, ze aspon neco a alespon nejaka snaha zadatelu o zmenu   Nicmene sport je chte nechte az tema cislo 2, byt nekteri to nechteji pripustit ani za zlate tele. Podstatou celeho problemu je preci neudrzitelny stav prostredi v cele lokalite, prehustena zastavba, kolabujici doprava, nedostatek verejnych i komercnich sluzeb, nedostatek zelene, hrist, nedostatecna verejna infrastruktura atd. a to vse pro nekolik tisic stavajicich obyvatel lokality i pro ty pripadne tisice novych v nove vystavbe, ktera tu situaci bohuzel dale jen zhorsi. Dovolim si celkem jiste tvrdit, ze pokud pujdeme po lidech v lokalite zijicicih, mnohem dulezitejsi, nez to zda tam sportoviste bude, nebo tam bude treba chatrajici areal bez provozu, je to, ze tam nebude dalsi vystavba. Stejne tak kazdy bude rad, pokud sportoviste bude fungovat dal, nikoliv vsak na ukor dalsi zastavby. O techto lidech a jejich opravnenych zajmech ovsem nikdo nehovori. Nejsme v situaci, kdybychom museli SK Prosek vyhovet napriklad kvuli nejake stare smlouve, ze ktere se nelze vyvazat bez naslednych nahrad skod apod. Pojdme se tedy v prvni rade bavit o techto lidech, volicich z Letnan i z devitky, ktere panove Lnenicka a dalsi uplne pomijeji, vubec je nezajimaji a kdyz se ozvou, tak jsou akorat tercem utoku, posmechu, xenofobie, nacionalistickych a dalsich narazek apod. Tady bez vyhrady plati, ze kdo neumi bojovat argumenty, chte nechte mu nezbyva nic jineho, nez se chovat jako dobytek. Samozrejme tim nechci rict, ze to automaticky znamena, ze se maji sportovci hodit pres palubu, k tomu az v zaveru, ale prednost chte nechte musi dostat lide, kteri v lokalite ziji pred temi, kteri se v ni jen pohybuji.

6) Taktizovanim k vitezstvi? Ale jakemu?

Cely tenhle epicky flame byl vyvolan postojem VUR, ktery pozastavil projednani zadosti SK Prosek kvuli projednani petice na jednani ZHMP. Nechcme stranou, ze Tomas Portlik v te diskusi brusli sec mu sily staci a cele to tlaci az na hranu, coz uz u mne s mymi zkusenostmi vyvolava minimalne velke pochybnosti. Pojdme se zastavit u toho, co to znamena. Ackoliv se Tomas Portlik snazi namluvit, ze je to logicke, logicke to samozrejme neni. Abych nebyl nespravedlivy, nebyl jsem dnes liny a zavolal jsem nekolika „zaslouzilym“ prazskym politikum napric spektrem, aktivnim i v duchodu s jednoduchou otazkou, zda stav, kdy vybor ceka na stanovisko zastupitelstva a ne naopak je opravdu tak logicky a bezny. Samozrejme ze neni. Jde o vec, ktera neni standardni a vyvolava radu otazek. Vybor je poradnim organem Zastupitelstva, tudiz Zastupitelstvo pri svem rozhodovani prihlizi ke stanovisku sveho poradniho organu. Aby poradni organ prihlizel pri svem rozhodovani ke stanovisku sveho zrizovatele, ktery ve veci rozhodne, je samozrejme vecny nesmysl a nedava to zadnou logiku, resp. jen zdanlive. Vybor totiz resi danou zadost, neresi kdo ji podava, kdo proti ni protestuje a mel by se vyjadrit na zaklade odbornych uzemneplanovacich meritek. Co by se stalo, pokud by se Vybor vyjadril? Vubec nic. Rada ci Zastupitelstvo nejsou vazany stanoviskem vyboru, navic pri svem rozhodovani uz zohlednuji (ci mohou zohlednovat) i jina, nez uzemneplanovaci meritka. Pokud dnes vybor rika, ze se svym rozhodnutim chce pockat na vyporadani petice, fakticky se tim priznava k tomu, ze uzemneplanovaci meritka pri jeho rozhodovani roli hrat nemusi a predevsim jeho poradni role je uplne zbytecna, protoze vybor rozhodne pouze tak, jak rozhodne zastupitelstvo (pokud rozhodne). Ze Vam to nedava smysl? No jeje … ted je jen otazka, proc, resp. kde je zakopany ten ukrajinec   Ted si zkusim zaspekulovat a uvidime, jak moc blizko pravde to bude  

Pozitivni scenar

Nerozhodnutim o podnetu je ve hre stale jeho doporuceni. Pokud by vybor zadost nedoporucil, pada fakticky ze stolu a dal se o ni nemluvi. Tim, ze je stale ve hre, muze byt zastupitelstvo vice tlaceno k rozhodnuti nejak situaci ohledne sportoviste resit. Zjednodusene, byt hnusne, lze rici, ze nekdo muze zastupitelstvo zavydirat, aby bylo svolne k nalezeni reseni, ktere nejakou formu dalsi existence sportoviste podpori. Pokud by to bylo reseni, ktere nejde na ruku SK Prosek a jeho fantasmagorickym predstavam, pak by to byl dobry vysledek. Otazkou je ovsem, jak by to reseni vypadalo a zda-li by bylo prospene pro sportovce, mistni i prazany jako celek.

Negativni scenar

Na zastupitelstvu se objevi pouze nesmyslne navrhy o odkupu arealu a vystavbe haly za tezke penize. Ty budou logicky odmitnuty, protoze neni duvod hrat hru panu Kapra, Furmana a dalsich. Pokud ovsem prazske zastupitelstvo neprijde s resenim situace, vracime se zpet do vyboru, kde se muze „zmenit nalada“ a kvuli „podpore sportu“ se nazor nadpolovicni vetsiny clenu vyboru zmeni a zadost podpori, protoze preci to sportoviste musi aspon v nejake podobe zachranit. Samozrejme, koalice i Rada ve stavajici podobe to zabiji, ale nic netrva vecne a tahle tikajici bomba tady proste muze tikat a nejistota trvat do te doby, nez se objevi politicky priznive prostredi pro dokonceni cele hry a skutecnou zmenu uzemniho planu. Pokud by vybor uz ted zadost zamitl, tahle hra by se hrat nedala. Zda se naplni jeden ci druhy scenar bude veci dnu pristich, ale proto je tak dulezite znat jasna stanoviska. Tomas Portlik je clenem tohoto duleziteho vyboru a bude tak o nem hlasovat v zastupitelstvu i na tomto vyboru. Ackoliv tu operuje s jakymsi planem zachrany sportovist, nic konkretniho jeste nevyslovil a dokud jasne nepolozi sve karty na stul, nejistota a logicka podezrivavost urcite nezmizi. Ze autori podnetu sazi na druhy scenar je vic nez jasne, ale na co sazi Tomas Portlik, to jasne bohuzel neni.

7) A jak tedy dal?

Ackoliv se tady Tomas Portlik ohani ciste neurcitym planem a Ondrej Lnenicka chce, aby Praha ziskala pulku arealu a postavila SK Prosek halu (aniz bychom videli jediny podkladovy dokument o tom, ze je to potreba, ze je to potreba v tomto rozsahu a s temito naklady), existuji samozrejme i reseni, ktera mohou byt schudna pro vsechny, byt nekdy mohou znamenat ustupek nektere ci vsech stran. SK Prosek ziskal areal prevodem, nepostavil a ma ho uzivat pro sport. Pokud to podle svych slov nezvlada, neni nic lehciho, nez aby areal prevedl na mesto a/ci obe mestske casti, ktere urcite maji vetsi moznost s nim neco udelat. Nicmene tady musi platit, ze jde o sport a sportovce a ne zmenu uzemniho planu. Soucasna ekonomicka situace se samozreje promitne do verejnych rozpoctu a Praha i MC budou muset hospodarit s mensim objemem prostredku. To vsak neznamena, ze na tak vyznamne sportoviste (4 hektary ucelene plochy na severni plosine jentak nenajdete) nemuze najit ani korunu. V tomto pripade bezpochyby plati, ze kdo chce hledat reseni, tak ho najde. Jiz vyse jsem uvedl, ze pro argument o hale za 160 mil. neexistuji zadne padne argumenty, natoz dokumenty. Stejne tak reseni SK Prosek neprinasi zadne okamzite reseni. Areal lze samozrejme revitalizovat podle moznosti mesta a MC postupne, po etapach, at jiz stejnou castkou kazdy rok, nebo v nejakych davkach. Za tech deset let, nez by nova hala stala, se ale urcite da udelat mnohem vice a zachranit sportoviste pro mnohem vetsi pocet sportovcu. Jako model lze napriklad pouzit investici 10 mil. Kc rocne o kterou se podeli Praha a obe mestske casti (treba v pomeru 5 + 2,5 + 2,5), coz bezpochyby neni nic, co by tyto subjekty nezvladly. Za deset let je to 100 mil. Kc, za ktere se ten areal muze uvest do velmi dobreho stavu. Stejne tak muze poskytnout Praha obema MC pujcku, kterou pak budou MC splacet a pokud to bude mozne, Praha splatku v danem roce odpusti. Existuji take dotace MSMT, ktere rozvoj sportovist podporuje, jednat lze i se sportovnimi svazy, ktere take maji prostredky na investice. To vse je veci jednani a dohody, kterou lze najit. Ale je potreba jednat, coz bohuzel tyto dve MC zrovna necini a vystrelit na zastupku uplne reseni neni … takove veci musi byt predjednane, aby mely sanci na uspech. Je nezpochybnitelne, ze obe MC i Praha mohou nabidnout reseni, ktere kratkodobe i dlouhodobe umozni zachovani sportoviste. Mozna to bude znamenat, ze po nejakou dobu bude stavajicim obyvatelum kolem domu jezdit stavebni technika, ale myslim, ze to zkousnou. Mozna to bude znamenat, ze misto velkolepe nove haly se opravi stara a pristavi mene honosna, ale ucelu slouzici nova pristavba. Mozna to bude znamenat, ze nekteri sportovci budou mit spickova sportoviste a nekteri jen velmi dobra. Ale porad je to reseni, ktere vyhovi co nejvetsimu poctu lidi, zachrani sportoviste co nejvetsimu poctu sportovcu a predevsim zabrani tomu nejpodstatnejsimu, a to nesmyslnemu a vrazednemu zahusteni stavajici vystavby a zhorseni kvality zivota stavajicich obyvatel, o ktere musi jit v prvni rade a bez vyhrad. A jaky plan tedy ma Tomas Portlik, prozradi ho uz konecne? 🙂