Přijdeme o svá sportoviště?

Vážení sousedé,

obracím se na vás, jako zástupce petičního výboru s prosbou o podpis a propagaci této petice mezi Vaše sousedy, Vaší rodinu a Vaše přátele.

Dne 30.10.2019 Rada MČ Praha 18 Letňany souhlasila se změnou územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, zkráceným postupem, spočívající ve změn funkčního využití na pozemcích parc. č. 600/13, 600/14, 600/19, 600/23, 600/24, 600/66, 600/335, 600/345, 600/346, 600/347, 600/348, 600/349, 600/351, 600/354, 600/355, 600/356, vše v k. ú. Letňany, z funkce SP – sportu na funkční plochu SV – všeobecně smíšené s kódem míry využití území G.

Znamená to, že místo sportovišť v areálu SK Prosek vyroste další rozsáhlá zástavba! Další bytové domy ještě více napnou již tak přetížené prvky občanské vybavenosti, jakými jsou školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na celém sídlišti.

Přestože Výbor pro územní rozvoj a plánování MČ Praha 18 Letňany doporučil zajistit uzavření plánovací smlouvy s majiteli pozemků tak, aby v této smlouvě bylo zajištěno, že i do budoucna bude zajištěn provoz sportovních klubů v současné době působících v uvedené lokalitě, tak zaprvé v usnesení Rady MČ se tato formulace neobjevuje, zadruhé jedná se o nějaký příslib, který majitel pozemků nemusí po schválení změn územního plánu reflektovat.

Upozorňuji, že pouze část pozemků leží v katastrálním území Letňan, další část je na území Prahy 9 a těsně sousedí s pozemky zástavby u Polikliniky Prosek.

Jako občané vnímáme velice negativně zahušťování urbanisticky stabilizovaného území Střížkova, Proseka a Letňan. Zvlášť za situace, kdy je na území MČ Praha 9 největší brownfield v Praze, který navíc obsluhuje nejméně vytížená stanice pražského metra – Kolbenova. Stejně tak na území Letňan je bývalý průmyslový areál Avia, kde se taktéž počítá s masivní zástavbou.

Změnu územního plánu provádí Zastupitelstvo hl. m. Prahy, proto je potřeba spojit síly a posbírat co nejvíce podpisů, abychom měli silný argument pro zastupitele a o sportoviště nepřišli. Další zasedání ZHMP je 12.12.2019.

Vyplněné petiční archy, byť s jedním podpisem, vhazujte do schránky Balahurovi, Chotěšovská 700/7, Letňany, 190 00 Praha 18

S pozdravem,

Milan Balahura

774 620 083

novy.prosek@seznam.cz

Facebook: https://www.facebook.com/novyprosek/