Zprávy z petičního výboru 23.1.2020

Vážení sousedé,

rád bych poděkoval radnici Prahy 18, že mě v pondělí pozvala na Výbor ZMČ pro školství, vzdělávání a sport, kde se řešila problematika sportu na území Letňan. Děkuji za účast našemu senátorovi Lukášovi Wagenknechtovi👍. Za petiční výbor byl ještě přítomen předseda spolku Zdravé Letňany Olaf Deutsch. Na veřejnou schůzi výboru, přestože byla naplánovaná den před dlouho plánovanou akcí na Praze 9, dorazilo kolem 30 občanů, za což jim moc děkujeme❗️
Radnice samozřejmě velmi chytře zařadila problém s odprodejem půlky pozemku SK Prosek až na konec, takže hodinu a půl🥵 jsme všichni poslouchali nikým nepopíranou pravdu, že radnice má málo peněz nebo že Lagoon Letňany potřebuje velké investice, aby mohl pokračovat v provozu. Následná diskuze se samozřejmě točila jen kolem areálu SK Prosek. Byli jsme znovu konfrontování tezí: „Buď nám seženete 200 milionů na novou halu, nebo areál SK Prosek zanikne.“
Senátor Wagenknecht správně poukázal na to, proč radnice, přestože dobře ví, že sama peníze nemá, před tím než přistoupila na variantu zástavby, neoslovila magistrát, který těmito prostředky disponuje❗️❗️❗️ Proč to byl petiční výbor, který dokázal velmi rychlé sjednat schůzku s radním pro sport Vítem Šimralem, ale radnice pouze poslala mail, kde ho pozvala na schůzi výboru?
Na závěr bych jenom napsal, že se na výboru samozřejmě nic nevyřešilo😔 Ale stále u mě zůstává otázka, kterou jsem i panu Lněničkovi na místě položil, proč obyčejní lidé, kteří chodí do práce, musí ve svém volném čase suplovat funkci radnice? Proč místo toho, abychom trávili čas s rodinami, musíme chodit na různé výbory, zasedání rady, zastupitelstva a hlídat naše politiky, jestli zase na nás nechystají nějakou levou? 😡
Jinak ke dnešnímu dni petici podepsalo 2599 lidí, kteří nechtějí výstavbu v areálu a chtějí, aby toto místo sloužilo výhradně sportu a volnočasovým aktivitám.💪
Na závěr přidávám pozvání na Zastupitelstvo MČ Praha 18 Letňany, které se koná v 📆 pondělí 27.1. od 17:00 na radnici, Bechyňská 639❗️ Pozvánka na tuto schůzi mi dorazila až dnes odpoledne – děsivá představa, že program zastupitelstva vedení radnice plánuje 2 pracovní dny dopředu, což ještě jednou potvrzuje nekompetentnost vedení Letňan. Bohužel nemůžu dorazit, protože kalendář na další týden plánuji hodně dopředu. Petiční výbor zastoupí Olaf Deutsch. 11. bod jednání bude smlouva s SK Prosek❗️
Se sousedským pozdravem,
Milan Balahura

Zprávy z petičního výboru 22.1.2020

Vážení sousedé,

rád bych poděkoval radnici městské části Praha 9 za zorganizování dnešní diskuze s občany. Domnívám se, že problematika sportovišť na Praze 9 a 18 je žhavá a je dobře, že tuto diskuzi vedeme společně s městskými částmi na obou stranách Kbelské ulice. Děkuji za účast senátorům za Prahu 8 a Prahu 9. Děkuji zástupci magistrátu za přijetí pozvání na toto setkání.Zároveň bych rád poděkoval, že jsem mohl reprezentovat 2512 lidí, kteří připojili svůj podpis pod petici proti zástavbě areálu SK Prosek.Níže uvádím zásadní informace, které povedou k lepšímu pochopení současné situace.1. Pozemek byl v minulosti sportovištěm ČKD TJ Kompresory v katastru MČ Praha 9.
TJ ČKD Kompresory byla založena zaměstnanci ČKD Praha v roce 1966.

Jde tedy o sportoviště, které existovalo před tím, než vznikl spolek SK Prosek v roce 2004. Získal-li tedy spolek tento pozemek jako sportoviště, měl by ho tak provozovat. Pokud nemá prostředky na jeho provoz, může majetek vrátit.2. Pozemek je v současném územním plánu veden jako sportoviště. (SP)

3. V novém metropolitním plánu je tato oblast vedená sice jako stabilizovaná oblast, která je zastavitelná do výše dvou pater. (bílá zóna)

To, že je prostor sportoviště veden jako „zastavitelná stabilizovaná oblast“ znamená, že lze dotvořit a posilovat modernistické urbanistické struktury. (charakteristická většími rozestupy mezi domy, vyšší podíl zeleně…)

Pro lepší pochopení toho, jaké výzvy pro územní plánování přinášejí modernistická sídliště si můžete přečíst práci: „Specifika modernistických sídlišť z hlediska územního plánování“ dostupné online.Co se týče vyjednávání SK Prosek s městskou částí Praha 9 v minulosti, tak byl prezentován tento návrh, který zcela opomíjí výstavbu šestipodlažních bytových domů na pozemcích městské části Praha 18.

I ve vizualizaci, která byla součástí prezentace SK Prosek zamýšlená výstavba bytových domů chyběla.

Návrh zastavění sportoviště bytovými domy viz níže.

Během dnešní prezentace jsme se mohli dozvědět několik návrhů, které by SK Prosek umožnilo zafinancovat 200 000 000,- Kč na stavbu nové haly na úkor fotbalového hřiště.Během diskuze zaznělo, že lze sportoviště postavit za nižší cenu. Na webu hlídač státu si můžete najít hned několik různých hřišť celkem za 110 000 000,- Kč a ještě vám zbývá 90 000 000 na budoucí provoz:

  • Multifunkční hřiště Pozořice 7 288 634 Kč
  • Multifunkční sportoviště – Základní škola Bučovice 711 8 332 559 Kč
  • Revitalizace školního hřiště ve městě Ždírec nad Doubravou 15 841 752 Kč
  • Sportovní hala v Krásném Poli 42 900 045 Kč
  • Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM 10 971 000 Kč
  • Sportovní a volnočasové centrum pro děti a mládež Oldřichovice 25 533 872 Kč
  • Stavba sportovního areálu „Dubné“ 15 196 043 Kč

4. Pozemek je nešikovně dělen mezi dvě městské části. O osudu tohoto sportoviště, tedy rozhodují dvě zastupitelstva. Přičemž pro městskou část Praha 18 jde o oblast s minimálním počtem jejích občanů navíc oddělenou neprostupným předělem pole a výpadovky Kbelské. Městská část Praha 9 usiluje o zacelení tohoto zubu, ale jednání zatím nepokročila.5. Spolek SK Prosek zdůvodňuje návrh na odprodej svého majetku tím, že nemá na rekonstrukci stávajících sportovišť. (Tedy například nemá 15 milionů na nový umělý povrch fotbalového hřiště.) Během diskuze z občany však jeden z vystupujících občanů zmínil, že byl SK Prosek v roce 2018 v zisku ve výši 9 milionů. Tuto informaci jsme ověřili na stránkách justice.cz. Relevantní část přikládám níže.

Zde je nutné zmínit, že součástí 14 000 000 tržeb z hlavní činnosti je 7 700 000 Kč provozních dotací a 4 800 000 Kč prodej majetku.

Tento způsob hospodaření spolku není udržitelný. Zvlášť tvoří-li příspěvky 1 milion za rok tedy 7,1% celkových výnosů. Ani zdvojnásobení příspěvků nepomůže.Jak tedy dál?Ani jedna městská část nemá prostředky na to tento pozemek odkoupit, zainvestovat do obnovy sportovišť a provozovat zde několik sportovních klubů.Zároveň by neměla být ani radnice ani občané vystavováni tlaku ve stylu „Buď nám seženete 200 000 000,- Kč na novou halu, nebo přijdete o fotbalové hřiště a místo toho tam budete mít bytové domy„.Jak jsem zmínil osobně ve svém příspěvku: Domnívám se, že jedinou cestou je převzít sportoviště pod správu hlavního města Prahy s tím, že se na toto sportoviště najdou finance jak na provoz, tak na investice do rekonstrukce sportovišť.Zároveň doufám, že radní z městské části Praha 18 pochopí, že jde o celopražsky významné sportoviště, které by nemělo být zastavěno bytovými domy a tato městská část vyjádří nesouhlasné stanovisko s předkládanou změnou územního plánu. Cílem je, aby magistrát tuto změnu územního plánu zamítl už v zárodku.

S pozdravem,

Josef Platil

Zprávy z petičního výboru 9.1.2020

Vážení sousedé,
nejdřív mi dovolte vám popřát všechno nejlepší v tomto roce. Dále několik málo zpráv z našeho boje proti zástavbě areálu SK Prosek:
➡️ V současné době evidujeme necelých 1800 podpisů, což je výborný výsledek, na který můžeme být všichni pyšní. Prosím, pokud u sebe máte ještě nějaké podpisy, prosím hoďte mi je do schránky nebo odneste na jedno z petičních míst.
➡️ Stále platí pozvání na diskuzi, kterou organizuje MČ Praha 9, ke které jsme vytvořili událost na Facebooku a prosíme, šiřte ji dál, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce lidí, kterým vadí zástavba místo sportovišť. https://www.facebook.com/events/1461902263975206/
➡️ Velmi nás potěšilo i nové vydání Letňanských listů, kde naši petici najednou podporuje místostarosta Letňan za ODS Ondřej Lněnička. ❗️ Tento názorový zvrat o 180° nás velmi potěšil, ale budeme pečlivě hlídat, zda doteď největší propagátor celé akce dodrží svá slova, přesvědčí své kolegy z rady a společně zrevokují své souhlasné stanovisko. Stejně tak netrpělivě čekáme až na Magistrát hl.m. Prahy dorazí žádost Letňan, aby se sportovišti SK Prosek se počítalo v metropolitním plánu, abychom neřešili podobnou kauzu za 2 roky. ❗️ Tyto sliby nám evidentně potvrdí na Výboru ZMČ pro školství, vzdělávání a sport 📆 20. 1. 2019 od 17:00 hod. v Obřadní síni MČ Praha 18, kam jsem byl pozván a zvu i vás všechny, protože výbory jsou přístupné veřejnosti. Bohužel Praha 18 asi s Prahou 9 nekomunikují a nevěděli, že toto téma se bude řešit další den na radnici Prahy 9. Prosím napište mi do zpráv, kdo by plánoval dorazit na letňanskou schůzi.
➡️ Dnes jsme se spolu s předsedou spolku Zdravé Letňany Olafem Deutschem sešli s našimi senátory Lukášem Wagenknechtem a Davidem Smoljakem. Vyjádřili nám podporu a přislíbili další pomoc v našem snažení.
➡️ Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za podporu, kterou nám vyjadřujete, za srdíčka na vzkazech, které vhazujete s petičními archy. ❤️ Těší nás to a asi i proto se nevzdáváme. 💪 Děláme, co můžeme, ale je to vše v našem volném čase, i proto jsem sem měsíc nic nenapsal.

Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura
novy.prosek@seznam.cz
774620083

https://www.facebook.com/novyprosek

Zprávy z petičního výboru 12.12.2019

Vážení sousedé,
dovolte mi další krátkou rekapitulaci, co se nám všem zatím podařilo peticí dosáhnout.
➡️ 3.12.2019 Rada MČ Praha 9 zrušila své souhlasné stanovisko ke změně územního plánu a iniciovala jednání za účasti občanů. Vytvořili jsme událost na Facebooku a prosíme, šiřte to dál, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce lidí, kterým vadí zástavba místo sportovišť. https://www.facebook.com/events/1461902263975206/
➡️Podařilo se nám získat na naši stranu současného senátora zvoleného za Prahu 18 – Lukáše Wagenknechta a senátora zvoleného za Prahu 9 Davida Smoljaka. Je to velká posila do týmu, za kterou děkujeme.
➡️V současné době mám u sebe 1560 podpisů❗️ a skoro každý den mi někdo do schránky donese jeden petiční arch (nejčastěji podepsaný celým domem, což je super nápad!). Děkuji všem, kteří jste se podepsali a všem, kteří šíříte petici dál. Petiční místa také fungují skvělé. Můžete mi prosím napsat, kde jste ještě potkali petiční arch, abych to mohl obejít nebo jestli můžete sami arch vyzvednout a hodit mi do schránky?
➡️O naší iniciativě také vyšla další reportáž na aktuálně.cz https://zpravy.aktualne.cz/…/r~b0b470d6151111ea9ec9ac1f6b2…/
➡️Prosím, abyste v šíření petice nepolevovali. Ještě toho máme hodně před sebou a stále jsou zde lidé, kteří o tomto problému nic neví.
➡️Na závěr bych rád přidal to nejdůležitější, co se nám povedlo v minulých dnech✌️. Podařilo se nám sejít s pražským radním pro školství a sport, kterému jsme odprezentovali fungování sportovního areálu podle SK Prosek a Prahy 18 a poté naší verzi, kde se počítá se zachováním všech sportů, s velkými investicemi a zároveň s rozšířením sportovních aktivit. Pan radní nám slíbil, že naší verzi rozpracuje a zaměří svou pozornost na tento areál.🧐

Nevzdáváme se a naopak konstruktivně pracujeme, ale potřebujeme k tomu vaší podporu💪. Nestíháme všechno, ale mějte prosím pochopení, že všechny tyto aktivity děláme v našem volném čase.

Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura
novy.prosek@seznam.cz
774620083

https://www.facebook.com/novyprosek

Zprávy z petičního výboru 1.12.2019

O petici proti zástavbě fotbalového hřiště je velký zájem

Vážení sousedé,

dovolte mi krátkou rekapitulaci toho, co se podařilo po třech týdnech od sepsání petice.

➡ Eviduji u sebe 1045 podpisů. To znamená, že jsme naplnili náš cíl, který jsme stanovili pro měsíc listopad. Nesmíme však polevovat v našem snažení, protože je dost podpisů nečitelných a také je tam pár mimo Prahu. V našem okolí ještě je spousta lidí, kteří o plánech developerů vůbec netuší.

➡ V úterý jsem absolvoval schůzi s panem radním Doležalem (TOP09), který mi ukázal nákresy od SK Prosek, jak by mohla výstavba v budoucnu vypadat (vizte Facebook odkaz níže), dále mě ubezpečil v tom, že Rada MČ Prahy 9 3.12.2019 revokuje (vezme zpět) usnesení z června, kde souhlasila se změnou územního plánu. Na mou prosbu slíbil, že udělá všechno proto, aby přesvědčil Radu vydat přímo nesouhlasné stanovisko. Za tuto vstřícnost děkujeme! Jedná se o významný symbolický krok především směrem k Radě MČ Praha 18 – Letňany.

➡ V úterý se také konaly schůze rodičů na ZŠ Novoborská, jsem vděčný všem aktivním rodičům, kteří donesli podpisové archy petice do svých tříd. Díky této snaze se nám povedlo oslovit další obyvatelé na Proseku, Střížkovu a v Letňanech.

➡ Dále v úterý od 18:00 se konala schůze mezi zástupci SK Prosek a zástupci petičního výboru. Překvapivě zde byl přítomen i místostarosta Letňan Ondřej Lněnička, který má v gesci školství a vzdělávání. Zajímalo by mě, zda o plánech navštívit tuto schůzi informoval starostu a radního pro sport. Věřím, že ano a že to nezpůsobí rozbroje na letňanské radnici. Zástupci SK Prosek a místostarosta Lněnička slíbili, že zorganizují diskuze s občany na téma změny územního plánu v části areálu SK Prosek na území Nového Proseku nebo Prahy 9 a že o tom budou zavčas informovat veřejnost, kterou tato problematika zajímá. Za tuto iniciativu děkujeme. Zástupci SK Prosek nám představili svou vizi investic do areálu poté, co developer odkoupí část, kde se žádá o změnu územního plánu. Zástupci SK Prosek jsou přesvědčeni, že až obyvatelé uvidí tyto obrázky, tak budou houfně odvolávat své podpisy, proto plním svůj slib a obrázky přikládám. ( vizte Facebook odkaz níže) Pokud by někoho tento materiál přesvědčil, pište.

➡ Ve čtvrtek za mnou byli reportéři z aktuálně.cz, oslovili i desítku obyvatel Nového Proseka a Prahy 9 a prý v dalším týdnu by se měla objevit reportáž o této kauze. Věřím, že medializace nám pomůže k získání zastánců na Magistrátu hlavního města Prahy.

➡ Prosím, abyste v šíření petice nepolevovali. Ještě toho máme hodně před sebou a stále jsou zde lidé, kteří o tomto problému nic neví.

➡ Na závěr bych rád dodal, že spolu s opozičními zastupiteli ze Zdravých Letňan vypracováváme návrh, co s areálem SK Prosek dál.

Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura

novy.prosek@seznam.cz

774620083

https://www.facebook.com/novyprosek

Zprávy z petičního výboru 25.11.2019

BOJ PROTI NESMYSLNÉ ZÁSTAVBĚ POKRAČUJE ❗

Vážení sousedé,

dovolte mi krátkou rekapitulaci toho, co se podařilo po dvou týdnech od sepsání petice.

➡ Eviduji u sebe 542 podpisů. To znamená, že jsme teprve v půlce. Nesmíme proto zastavovat v našem snažení. V našem okolí ještě je spousta lidí, kteří o plánech developerů vůbec netuší.
➡ Díky tomu, že se vy všichni o problém zajímáte a podepisujete petici, daří se nám měnit názor představitelů na Praze 9, kteří v červnu souhlasili se změnou územního plánu, ale v současné době už otáčí a chtějí usnesení o plánované změně na území Letňan revokovat 👍 Radnici za to moc děkujeme, ale zdá se nám to jako nedostatečné, proto se chystáme v úterý požádat jménem všech petentů pana radního Doležala, aby rada Prahy 9 schválila NESOUHLAS s onou změnou.
➡ Znovu vyzýváme i Radu Prahy 18, aby se nad svými dřívějšími kroky zamyslela a zvrátila je ❌
➡ Mnozí se nás ptají, co ale s celým sportovištěm dál. Budeme prosazovat, aby radnice na Praze 9 a Praze 18 postupovaly společně a začaly hledat sportovního investora, který by byl ochotný zachránit a rozvíjet sport v naší části Prahy ⚽
➡ Když se podíváte na internetové diskuze, jak na Praze 9, tak i na Praze 18, tak ze zkušeností našich spoluobčanů zjistíte, že dětí a mladiství nemají vyžití, potulují se venku, často dělají nepořádek a tímto to nemusí končit ⛔ Pokud dopustíme zrušení sportovních sdružení, povede to ke zhoršení situace v oblasti volnočasové nabídky pro děti a mládež a snížení účinnosti prevence rizikového chování.
➡ Budeme dělat všechno proto, abychom získali pro tuto iniciativu slavné odchovance zdejšího sportu, jako je např. bývalý reprezentant Tomáš Rosický 🇨🇿 Hledáme sportovní osobnosti, které prošly kluby jako je TJ Kompresory, Bohemians Praha nebo SK Prosek. Jenom společnými silami můžeme tradici, která vznikla v roce 1905, zde u nás zachovat!
➡ Na závěr mám na vás všechny obrovskou prosbu! V úterý 17:00 – 19:00 se budou konat rodičovské schůze na ZŠ Novoborská, která přímo sousedí s SK Prosek. Rádi bychom našli několik dobrovolníků, kteří by byli ochotní si stoupnout před tři vchody této školy a oslovovat rodiče, zda by připojili svůj podpis pod naši petici 🖊 Prosím pište mi SMS, e-maily nebo volejte. Domluvíme se na detailech.
➡ Pokud sami nemůžete, prosím, oslovte své známé nebo sousedy ve vašem domě, kteří by nám touto službou hodně pomohli.
➡ Pro úspěch našeho snažení je klíčové, aby se opravdu VŠICHNI obyvatelé Prahy 9 a Prahy 18 dozvěděli o chystané změně 🗣 Vzhledem k tomu, že nemáme prostředky zaplatit si radniční noviny nebo jiná média, tak je potřeba jít cestou dobrovolnictví ✌
➡ Na závěr ještě jedna pozitivní zpráva – podařilo se nám zřídit DALŠÍ PETIČNÍ MÍSTO, a to v trafice u Penny Marketu u nákupního střediska Jizerka. Moc za to děkujeme!

Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura
novy.prosek@seznam.cz
774620083

https://www.facebook.com/novyprosek

Zprávy z petičního výboru 22.11.2019

https://www.novinky.cz/…/lidi-desi-vystavba-misto-sportovis…

Vážení sousedé,
podařilo se nám dostat toto naše palčivé téma do médií. Po přečtení článku však stále mám několik otázek na naše zastupitele.
– Může nám místostarosta Portlík (ODS) vysvětlit, proč nesouhlasil se změnou územního plánu na pozemcích v katastrálním území Prahy 9, avšak Rada odsouhlasila změnu územního plánu v letňanské části? Není to alibismus? Rozumím, že každý dělá chyby, proto naše petice vyzývá, ať Rada MČ Praha 9 zruší usnesení z 11.6.2019 a potvrdí svá slova, že chce zachovat sportoviště.
– Může nám místostarosta Letňan Lněnička (ODS) vysvětlit svou nejistotu, zda se na pozemcích vůbec bude stavět? Proč jste potom souhlasili se změnou územního plánu ❗️zkráceným postupem❗️? Chcete občanům tvrdit, že SK Prosek dosáhne změny územního plánu a tím, že to prodá investorovi, který to nechá ladem, dostane 200 milionů na výstavbu haly? Připomínám část vašeho programu, se kterým jste šli do voleb, a prosím, dodržujte ho: „Jsme však i LIBERÁLNÍ, otevření takovým nově příchozím, kteří s námi budou sdílet náš konzervativní pohled na Letňany. Víme, že se Letňany budou a musí rozvíjet, ale nikdy se tak nemůže dít na úkor obyvatel Letňan jako tomu bylo v posledních letech. Další rozvoj Letňan musí být ku prospěchu jejich obyvatel a nemůže žádnému Letňanskému ztrpčovat život a jeho kvalitu, počínaje úbytkem zeleně, přes zácpy na silnicích a svízele s parkováním a konče nedostatkem míst ve školách.“

Se sousedským pozdravem,
Milan Balahura

https://www.facebook.com/novyprosek

Zprávy z petičního výboru 18.11.2019

Vážení sousedé, krátká týdenní rekapitulace:
– Eviduji u sebe 196 podpisů, což je nádherný výsledek. Chci vás poprosit, abyste zájemcům o podepsání petice zdůrazňovali, aby psali čitelně, abychom neměli vysokou míru vyřazených petentů.
– Stále fungují 3 petiční místa: Pec nám spadla u zastávky Českolipská, Komunitní centrum Knoflík na Proseku a Prostor v Letňanech.
– Byl jsem minulý týden za úředníky na magistrátu, abych zjistil více informací, co vše můžeme dělat. A mám pro všechny dobrou zprávu, že velmi pravděpodobně budeme mít víc času na sběr podpisů, ale zatím počítejte s koncem listopadu, případnou změnu termínu potvrdím v tomto týdnu po návštěvě členů Výboru pro územní plán.
– Mám pro vás ale i špatné zprávy. Požadovaná změna územního plánu SV-G znamená, že zde mohou vyrůst až
❗️devítipatrové❗️ budovy.
– Úředníci mě také ujistili v mém původním názoru, že argumentace členů Rady MČ Prahy 18, že vlastník chce změnou územního plánu zainvestovat sportovní aktivity, není pravdivá. Naopak celé území SK Prosek je v novém metropolitním plánu, který bude platit od 1.1.2023, vedená jako zastavitelné území s číslem 2, což znamená, že zde mohou vyrůst max. dvoupatrové rodinné domy. To mě pouze utvrdilo v názoru, že vlastník chce pouze maximalizovat svůj zisk změnou územního plánu do roku 2023 a radní jak Prahy 9, tak i Prahy 18 mu v tom napomáhají.
– Na závěr vás jenom chci povzbudit, abyste našli odvahu a obešli své sousedy, informovali je o této novince a zkusili získat jejich podporu proti zrušení sportovišť, kde vyrostl např. Tomáš Rosický.

Se sousedským pozdravem,
Milan Balahura

Facebook: https://www.facebook.com/novyprosek/

Zprávy z petičního výboru 13.11.2019

Vážení sousedé, krátká rekapitulace:
– Eviduji u sebe 53 podpisů, což po 68 hodinách je moc dobrý výsledek 🙂 Jenom na stránku novyprosek.cz se podívalo 735 návštěvníků celkově 1005 krát, petiční archy byly staženy jenom z této stránky 148 krát! To napovídá, že toto téma pálí opravdu hodně obyvatel Letňan a Prahy 9.
– Podařilo se nám zřídit 3 petiční místa: Pec nám spadla u zastávky Českolipská, Komunitní centrum Knoflík na Proseku a Prostor v Letňanech.
– Příští týden absolvujeme první schůzky s členy Výboru pro územní plán. Mimochodem členem tohoto výboru je i místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík, proto mu klidně můžete psát, ať zruší své souhlasné stanovisko (ze dne 11.6.2019) s tímto „projektem“.
– Zřídili jsme nově tuto stránku, kde budeme zveřejňovat všechny nové informace. Aktuální ale zůstane i naše stránka www.novyprosek.cz .

Bojujeme a nevzdáváme se!

Za petiční výbor,
Milan Balahura

Facebook: https://www.facebook.com/novyprosek/